تغییر به اقتصاد تجدید پذیر می تواند به حفظ محیط زیست کمک کرده و برای شرکت ها نیز ارزش ایجاد کند. ضرورت تفکیک فعالیت اقتصادی از منابع محدود، کاهشی شده است. مجموعه “کوری هال” در سال ۱۹۲۴ متشکل از تولید کنندگان لامپ از جمله جنرال الکتریک و فیلیپس، توافق کردند […]

سردبیر

تارگاه راهکار و راهبرد مشاوره مدیریت با هدف گسترش دانش مشاوره مدیریت و به اشتراک گذاری فعالیت ها، یافته ها، تجارب و دیدگاه های مشاوران، کارآفرینان و شرکت های تولیدی و خدماتی ایجاد شده است. عدم گرایش سیاسی و تمرکز بر ارتقاء توانمندی علمی مخاطب در حیطه ی اجرای راهبردها و راهکارهای علم مدیریت از محوری ترین اصول تارگاه است که ضمن حفظ حدود افراد و شرکت ها و پرهیز از خدشه به مبانی حرفه ای و رقابتی فعالیت می نماید.

دسترسی سریع